PKN BUITENPOST

Agenda

Zie ook Activiteiten

zo. 28 okt. : Haersmahiem: Zondagavondzang (aanvang: 19.00 uur)


vr. 2 nov. : Aanloop: Inspraakbijeenkomst voor jeugd met Werkgroep Gebouwen (aanvang: 19.30 uur)


zo. 11 nov. : Haersmahiem: Zondagavondzang (aanvang: 19.00 uur)


 

Welkom op de site van de PKN te Buitenpost

Op deze site informeren wij u over het reilen en zeilen van de Protestantse gemeente van Buitenpost. U kunt doorlinken naar verschillende onderwerpen (zie linker kolom) waarmee de gemeente zich bezig houdt. De informatie is zo ingedeeld dat de opbouw of organisatie van de gemeente min of meer zichtbaar is. Om de site zo actueel mogelijk te houden leveren de "werkers in het veld" de benodigde informatie, zodat u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen de gemeente.

Mist u een bepaald onderwerp of wilt u een vraag stellen of opmerkingen maken over deze site of over een ander onderwerp, dan horen wij dat graag van u.

In het kerkblad Samenklank dat, behalve in de zomermaanden, om de veertien dagen verschijnt, staat veel actueel nieuws. Het blad wordt bezorgd bij gemeenteleden die een abonnement hebben.

Actueel

Inloopspreekuren Werkgroep Gebouwen
De Werkgroep Gebouwen houdt op woensdag 14 november en woensdag 28 november inloopspreekuren waarop gemeenteleden suggesties of vragen naar voren kunnen brengen met betrekking tot de gebouwensituatie. Begintijd op beide avonden: 19.30 uur. Op vrijdagavond 2 november om 19.30 uur organiseert de werkgroep voor jongeren tussen 16 en 25 jaar een bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. Dan kunnen jongeren hun mening geven over de toekomst van de kerk en daarmee samenhangend de kerkelijke gebouwen. Zie verder de agenda!

Creatieve middagen
Om de twee weken wordt op donderdagmiddag en creatieve middag georganiseerd in de Schakel. Hieronder een impressie van zo'n middag. Meer info hierover en foto's onder Activiteiten.

Hall of Fame in Buitenpost
De kerkenraadsleden die afscheid namen, schreven op uitnodiging van ds. Roelof van Dam hun naam op de stoep van de Mariakerk. Zoals beroemde persoonlijkheden hun naam schrijven in de Hall of Fame in Amerika, zo staan ook de namen van de scheidende ambtsdragers, weliswaar met krijt, in de Buitenposter "hall of fame". Overigens mochten ook de nieuwe kerkenraadsleden hun naam bijschrijven op de stoep. "We rekenen erop, dat jullie ook veel werk verzetten voor de kerk",  aldus ds. Van Dam.

 

Grand café met vrijwilligers
De ambtsgroep Vorming en Toerusting organiseerde weer een Grand Café inde Schakel. Ditmaal werden een aantal vrijwilligers geïnterviewd door ds. Gert van Helden. Zij waren voorgesteld door gemeenteleden. Bonne Offinga, al elf jaar catecheet voor jongeren van 12 tot ca. 17 jaar verrtelde over zijn ervaringen bij de catechese. Hermien Schipper en haar man begeleiden statushouders onder vluchtelingen. Ds. Van Helden interviewde Hermien Schipper. Twee leden van het beamerteam, Arnold van der Heide en Marten Zijlstra werden als laatsten geïnterviewd. In de Samenklank komt een verslag van het sfeervolle en gezellige Grand Café. Het verslag kan ook hier worden gedownload. Hieronder een impressie van het Grand Café.

Kunst in de kerk 2018
Ook uit dit jaar was er tijdens de Buitenposter feestweek weer - na een jaar afwezigheid - een "Kunst in de Kerk". Alle bezoekers waren het er over eens: Er werden bijzondere, fraaie creaties getoond in allerlei vormen. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen in de Kruiskerk waar kosteres Wiepie Renkema voor een natje en/of droogje zorgde. Hieronder een impresse van de tentoonstelling. Op de pagina Activiteiten meer foto's.

 
Jubileum koster Hein Corporaal
Hein Corporaal viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum als koster. Hij werd in de kerkdienst van 1 juli toegesproken door Siebe Meindertsma, voorzitter van de kerkenraad. Meindertsma noemde de koster een dienstbare en plichtsgetrouwe koster die soms bijzondere capriolen moet uithalen bijvoorbeeld bij het vervangen van de lampen die aan het hoge plafond van de Kruiskerk hangen.  Hij bood de jubilaris een boeket bloemen aan. Per 1 augustus draagt Corporaal het kosterschap over aan Wiepie Renkema.  Op de foto's de jubilaris bedankt de kerkenraadsvoorzitter van de waarderende woorden én het boeket bloemen. Op de foto rechts Corporaal samen met z'n opvolger Wiepe Renkema.
 

 

Overstappers in Kruiskerk

Hieronder een fotoimpressie (in willekeurige volgorde) van het afscheid van de kinderen van de kindernevendienst in de Kruiskerk.


 
Total visitors: 69,156
Visitors today: 1
Visitors yesterday: 25
Currently online: 1
Total page views: 425,865
Page views of this page: 106,092
counter   Statistics